08-09-2020 Veïns - Rafael Algarra o com néixer al Castell de Bellvís i Isa Infante, fisioterapèuta

I "Emocionalment", amb Tania Carrillo