21-07-2020 Veïns - El Centre Catòlic, referent cultural i esportiu de L'H

I parlem del Dia Mundial del Gos