02-04-2020 El 85 per cent de l'Hospital de Bellvitge, dedicat a pacients amb Covid-19