12-3-2020 Reportatge: Vintena edició d'Art en Femení