06-03-2020 Batecs 6 Març - DONA I PALLASSA "una reivindicació natural"

Amb Les Pedettes Varietés