5-3-2020 Reportatge: La companyia La Calòrica porta "Fairfly" al Joventu