26-02-2020 En Primera Persona - Emissions i contaminació a L'H i l'efecte sobre la salut