26-02-2020 Ple municipal febrer 2020 (3) - Mocions L'H En Comú Podem, PP i precs i preguntes