29-01-2020 Ple municipal gener (3) - Mocions En Comú Podem i PP i precs i preguntes