08-01-2020 En primera persona - Tasca social a L'H en l'ajut a famílies vulnerables