13-11-2019 En primera persona - L'auge del patinet elèctric com a mitjà de transport