22-10-2019 Entrevista de L'informatiu - Lluís Esteve, coordin. del Pla integral les Planes Blocs Florida