08-10-2019 Veïns 8 d'octubre - L'H Espai de Debat i els 105 anys de Mª Jesús Vargas

I també Hijos de Paradas i el teatre amb ACTE