05-10-2019 Resum de L'Informatiu del 30 de setembre al 04 d'octubre