01-10-2019 Veïns - La Pilar Massana i l'Associació Catalana d'Ostomitzats

I el Casal de Jubilats Provençana