19-9-2019 Reportatge: Arriba una nova edició del CREA