18-7-2019 Artistes de La TonaLH decoren les columnes de Riera Blanca