27-6-2019 Reportatge: "Erm", al Centre d'Art Tecla Sala