6-6-2019 Humor: Raúl Alcaraz i L'Hospinews (vol. 2)