6-6-2019 Reportatge: Nova edició Festival Roselles 32