6-6-2019 Reportatge: "Reconstruir" i "Equívocs" al CC. La Bòbila