17-05-2019 Batecs 17 maig - "Cantar en xinès" amb la banda de rock GAS

Una aproximació a la cultura xinesa