9-5-2019 Taquilla Inversa 9 maig: Entrevista i acústic Joan Rovira

I la música de Luis Tófoles i l'humor d'El Mora