06-05-2019 L'H en Joc - L'esport del cap de setmana i entrevista a Pepe Ortiz i Carlos Lao

President i director tècnic del BC Tecla Sala