26-04-2019 Batecs 26 d'abril - "Una barberia amb ritme", amb el Roi Bernal