26-4-2019 Prisma Musical 26 d'abril: Beques 2019 de la Casa de la Música

Entrevistes amb Egosex i Plou