27-03-2019 Ple Municipal març (2) - Dictàmens i mocions conjuntes