24-1-2019 Reportatge: Juliana Notari i les seves marionetes