12/12/2018 Entrevista de L'Informatiu - Miguel García

portaveu del grup municipal de Ciutadans