02-11-2018 Batecs 2 novembre - El Enano Friki. Una botiga com les d'abans

Coneixem la cultura friqui de la mà de la Laura García