11-07-2018 En 5 minuts - Equip de resposta immediata d'emergències de la Creu Roja