04-07-2018 En 5 minuts - Rookie Studio participa al festival Per Amor a L'Hart 2018