29-06-2018 Espot promocional d'estiu de Televisió L'Hospitalet