22-06-2018 Perímetre Obert - Taller de gravat del TPK