08-06-2018 Perímetre Obert : Col·lectiu Materic

Tres Artistes: Espai, Objecte, Cos