05-06-2018 En 5 Minuts - Diada de l'Esport Escolar

La jornada lúdica i festiva que clou la temporada de l'esport escolar a la ciutat