24-05-2018 En 5 Minuts - Certamen d'Oratòria

Amb la participació d'alumnes d'instituts de L'H