27-04-2018 Perímetre Obert: Francesca d'Alfonso (artista resident Edifici Freixas) ens presenta els seus fòssils imaginaris