24-04-2018 En 5 minuts - Tàndem d'escacs a l'escola Menéndez Pidal

És el primer any que es duu a terme el projecte