12-04-2018 Reportatge del Festival de L'Humor

Clip del programa Taquilla Inversa