06-04-2018 Perímetre Obert: Visitem la Salamandra durant l'stage de La Sra Tomasa