21-03-2018 En 5 minuts - Noves empreses creades amb l'ajut de Gornal Activa