16-03-2018 Perímetre Obert - Quico Estivill, artista

Tot cercant la llum