09-03-2018 Perímetre Obert: 'Entre la llum i la foscor': Agustí Fructuoso i el seu procés creatiu