23-02-2018 Perímetre Obert - Un recorregut per l'interior del Teatre Joventut