21-02-2018 En 5 minuts - El grup musical Gyoza

Tres roquers, un de L'H, que acaben de treure el seu darrer disc