20-02-2018 En 5 minuts - Nou servei digital de fotografies i documents de l'Arxiu municipal de L'H

Per conèixer la història i l'evolució de la ciutat