26-01-2017 Perímetre Obert: Les Marionetes d'en Litus Codina