12-02-2018 Perímetre Obert: El grup Well'intones ens ensenya la nova coreografia de Reggaeton