11-12-2017 Perímetre Obert - La Capitana: sentiment flamenc